Krälande kalufs

Misstänker att min blick idag förvandlar betraktaren till stenhård granit. För på mitt huvud slingrar sig ormlika lockar. Idag synnerligen reptillika. Tycks under natten ha förvandlats till Medusa. En av den grekiska mytologins tre gorgoner.

Eller inte – mötte just min egen spegelbild. Men kroppen känns fortfarande som en seg råtta. En röd.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………