Fnitter-i-fladder

Levt dagen strax utanför mig själv. Axel mot axel med ett sprudlande jag, hög på flirt och sömnbrist. Ett skrattande jag som vägrar sitta ner. Ett sinne i konstant spinn. Min vän PaljettenQ kallar mig i ett bloggsamtal för en vit kvasar.

En strålande liknelse just idag. Känner mig som en energiutsprutande objekt. En liten, aktiv galaxkärna som sänder ut tusen gånger mer energi än alla Vintergatans stjärnor tillsammans. Fullständigt okontrollerat.

Men där i mitten av kvasaren gömmer sig ett massivt svart hål. Som slukar arbetsmoralen och koncentrationen. Jag försöker kontrollera den där himlakroppen, men den vägrar låta sig tyglas. Fnittrar vidare i korridoren med fladdrande kjol.

………………………………………………………………………………………………………………………..