Jag – en skalad lök?

Utan yttre stimulans tycks mitt medvetande tomt. Stillastående. Luktar lite instängt. Som ett avslaget kylskåp, ingen har öppnat dörren på en vecka.

Så gläntar P1 på dörren. Filosofiska rummet på temat ”gnothi seauton”. Citat från Apollotemplet i Delfi – ”känn dig själv”. Vad är självkännedom och vad, eller vem, är det man i så fall lär känna?

Uppenbarligen har många, undertecknad inkluderad, en känsla av att det finns ett sant jag. Omaskerat. Äkta. En pärla längst inne, bakom alla lager. Som att skala en lök.

Men. Hjärnforskningen har inte lyckats hitta några belägg för att något sådant kärnjag existerar. Jaget är något under ständig utveckling. Pusselbit som läggs till pusselbit. Erfarenheter, intryck, reaktioner, känslor, förnimmelser skapar självet.

Självkännedom handlar inte om att klä av något, hitta centrum. Snarare om att förstå det man upplever som sitt jag. Inse hur man reagerar och agerar. Och varför.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Energibesparande äkta par

Märkligt. Ibland hamnar man i ett stim. En enveten svärm av liknande intryck. Örat och ögat registrerar plötsligt en viss typ av retningar. Om och om igen.

De senaste dagarna har jag drabbats av ”Klimatfrågan”. Egentligen borde jag vara konstant och engagerat medveten om den varje dag. Ingår liksom i mitt jobb. Men oftast agerar den mest bakgrundsbrus. De senaste dagarna har varit eljest. Sinnet har envist fastnat vid samma frekvens. Klimathot, miljöfara, energislöseri.

Naturligtvis kunde jag inte värja mig för rubriken i SR:s vetenskapsradio; bevara äktenskapet – spara energi.

Bortser från konvenansen att sätta likhetstecken mellan äktenskap och parbildning, även om den retar mig. Det handlar om det nämligen – man sparar energi på att att bo tillsammans med någon eller några. Ett ensamhushåll nyttjar inte energin lika effektivt. Rätt självklart i.o.f.s. En ensam person behöver ETT kylskåp, ett sambopar (eller för all del ett gift par) behöver ETT kylskåp. Behöver jag fortsätta?

Återvänder motvilligt till äktenskapet. I denna amerikanska studie hade man nämligen kopplat energibesparing till skilsmässostatistiken. Om alla par som skilde sig i USA år 2005 istället hade bott kvar tillsammans skulle man ha sparat el motsvarande uppvärmningen av 3,5 miljoner villor.

Undrar om man kalkylerat med hur många av de nyskilda som snabbt flyttade in hos någon annan?

……………………………………………………………………………………………………………………………….