SIS 09 90 90

Kvalitetskrav:

L ska vara S-märkt samt jordad. L ska sprida glans av sin fägring i 10 800 s. Glansbarheten uppmäts i candela. Hårfärgen ska vara gul med kromaticitetskoordinater x=0,451 och y=0,457b samt luminensfaktor Y 62,8.

Vår höll svensk standard. Arbetsplatslucian alltså. SIS-märkt.

……………………………………………………………………….