Energibesparande äkta par

Märkligt. Ibland hamnar man i ett stim. En enveten svärm av liknande intryck. Örat och ögat registrerar plötsligt en viss typ av retningar. Om och om igen.

De senaste dagarna har jag drabbats av ”Klimatfrågan”. Egentligen borde jag vara konstant och engagerat medveten om den varje dag. Ingår liksom i mitt jobb. Men oftast agerar den mest bakgrundsbrus. De senaste dagarna har varit eljest. Sinnet har envist fastnat vid samma frekvens. Klimathot, miljöfara, energislöseri.

Naturligtvis kunde jag inte värja mig för rubriken i SR:s vetenskapsradio; bevara äktenskapet – spara energi.

Bortser från konvenansen att sätta likhetstecken mellan äktenskap och parbildning, även om den retar mig. Det handlar om det nämligen – man sparar energi på att att bo tillsammans med någon eller några. Ett ensamhushåll nyttjar inte energin lika effektivt. Rätt självklart i.o.f.s. En ensam person behöver ETT kylskåp, ett sambopar (eller för all del ett gift par) behöver ETT kylskåp. Behöver jag fortsätta?

Återvänder motvilligt till äktenskapet. I denna amerikanska studie hade man nämligen kopplat energibesparing till skilsmässostatistiken. Om alla par som skilde sig i USA år 2005 istället hade bott kvar tillsammans skulle man ha sparat el motsvarande uppvärmningen av 3,5 miljoner villor.

Undrar om man kalkylerat med hur många av de nyskilda som snabbt flyttade in hos någon annan?

……………………………………………………………………………………………………………………………….