Tidsenligt

När jag vill gympa hjärnan ger jag mig i kast med Tiden. Cyklisk eller linjär. Absolut eller relativ. Fastnar ofta för filosofiska tankar om tiden som subjektivt begrepp. Ett sätt för vårt medvetande att försöka greppa det som pågår runt oss.

Får det dagliga att synas litet. Ger perspektiv på varandet och livet. Vidgar blickfånget.

……………………………………………………………………………………………………………………………..