Längtan efter dammdans

Hittade en gammal minnesbild. En syn jag inte upplevt på länge. Som saknas mig. Damm dansande i en solstråle. Vilsamt dalande eller, om handen stört luftrummet, virvlande som mystikens dervischer. Ett kroppsligt minne av värme. Ett själsligt av lugn.

Längtar efter solen. Bara en glimt anad mellan molnen skulle göra sinnet lättare. Hjärtat varmare. Men också efter tid. Den egna, som tillåter stilla betraktelse av damm som svävar i vårsolsljus.

………………………………………………………………………………………………………………………………..